Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Innovasjon innen blå økonomi: utnyttelse av havområdene for sysselsetting og vekst
Statlig intervensjon i elektrisitetsmarkedet
Likestilling i EU i 2009
Forbrukerrettigheter og salg av flybilletter på internett
EUs pakt om grunnleggende rettigheter: rapport 2012
Nye styringsformer i EU og forvaltningspoliske ufordringer i Norge
EU-strategi for digital sikkerhet
Videreutvikling av det europeisk forskningsområdet (ERA)
Avtale om ordninger dersom Storbritannia trer ut av EØS gjennom en utmeldingsavtale med EU
Europas miljø – tilstand og utsikter 2015
EØS-rådets konklusjoner november 2017
EU-høring om håndheving av forbrukerlovgivning over landegrensene (forbrukersamarbeidsforordningen)
EU-høring om nettverkskoder for grensekryssende handel med elektrisitet og gass
Forenklede prosedyrer for registrering av biler kjøpt i utlandet
Nøkkeldata om lærere og skoleledelse i Europa 2013
Tiltak iverksatt i EU-landene mot spam, spionvare og ondsinnet programvare
EU-konsultasjon om små og mellomstore bedrifter og handlingsplanen for entreprenørskap 2020
Norge i Europa. Regjeringens EU-strategi 2018-2021
EU-høring om grønn handlingsplan for små og mellomstore bedrifter
Retningslinjer for kjøp og salg mellom offentlige myndigheter
EU-arbeidsplan for sport 2014-2017
EU-høring om styringssystemet for EUs energiunion
EU-høring om kjøpskontrakter ved handling på internett
EU-høring om statistikk for virksomheter og foretak
EU-høring om balanse mellom arbeid og familieliv
Kvinner i bedriftsstyrer i EU: fremdriftsrapport
Det internasjonale energibyråets vurdering av EUs energipolitikk 2008
Moderninsering av høyere utdanning i Europa: finansiering og soiale forhold 2011
Schengen-notatbase på regjeringen.no
Juridisk sikkerhet for verdipapirporteføljer og -disposisjoner (høringsdokument)
Status for utbygging og utrulling av 5G i Europa, USA og Asia
EU-konsultasjon om mulig avskaffelse av maritime antitrust-retningslinjer
EU-strategi for å minske utslipp av legemidler i miljøet
Økodesign og energimerking av varmtvannsberedere og -tanker: revisjonsstudie
EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU
Avtale om ordninger i en overgangsperiode dersom Storbritannia og EU blir enige om en utmeldingsavtale
EU-høring om tekniske spesifikasjoner for IPv6-teknologi til bruk ved offentlige anskaffelser
EU-retningslinjer for skyløsninger
EU-høring om ratingbyråer som utøver kredittvurdering
EØS-rådets konklusjoner november 2019
Kjønnsforskjeller i skoleresultater: tiltak og status i Europa
EU/EØS-håndboken: oppdatert utgave 2012
Energiforsyning: sektorrapport om kapasitetsmekanismer
EUs miljøpolitiske årsrapport for 2009
Stortingsmelding om EØS-midlene: Solidaritet og samarbeid i Europa
Alternativ tvisteløsning i forbrukersaker
EU-høring om sikkerheten til app'er
Kulturelle og kreative sektorer i Europa: fremtidig utvikling, utfordringer og muligheter
EU-konsultasjon om retningslinjene for statstøtte til små og mellomstore bedrifters adgang til risikokapital
Europaparlamentsstudie av EFTA-landenes balanse mellom integrasjon og uavhengighet:

Sider