Åpne data og gjenbruk av offentlige data, Komiteen for (C51600)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Kommunal- og distriktsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Informasjonssamfunnet

Om komiteen

"Committee on open data and the re-use of public sector information" behandler saker som gjelder følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1024 av 20. juni 2019 om åpne data og gjenbruk av offentlige data (Viderebruksdirektivet)