Digital transport og handelsforenklinger, Komiteen for (C51900)

Forsiden - Komite - Digital Transport Handelsforenklinger Komiteen For C51900 - Digital transport og handelsforenklinger, Komiteen for (C51900)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Transport

Basisrettsakt

Om komiteen

"Digital Transport and Trade Facilitation Committee" behandler saker som gjelder følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1239 av 20. juni 2019 om opprettelse av et 'European Maritime Single Window'-system og oppheving av direktiv 2010/65/EU