EURES-komiteen (C48700)

Forsiden - Komite - Eures Komiteen C48700 - EURES-komiteen (C48700)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Forskning og utdanning

Basisrettsakt

Om komiteen

"EURES Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/589 av 13. april 2016 om eit europeisk nettverk for arbeidsformidlingar (EURES), tilgang til mobilitetstenester for arbeidstakarar og ytterlegare integrasjon av arbeidsmarknadene, og om endring av forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013