EURES-komiteen (C48700)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Arbeids- og sosialpolitikk

Om komiteen

"EURES Committee" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/589 av 13. april 2016 om eit europeisk nettverk for arbeidsformidlingar (EURES), tilgang til mobilitetstenester for arbeidstakarar og ytterlegare integrasjon av arbeidsmarknadene, og om endring av forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013