Helsetjenester over landegrensene, Ekspergruppe for (E02713)