Hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, Komite for forebygging av (C26800)

Komitetype
Komitologikomite
Norsk deltakelse (ansvarlig departement)
Finansdepartementet
Basisrettsakt
Saksområde
Finansielle tjenester

Om komiteen

"Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU

Regulation (EU) 2015/847 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on information accompanying tranfers of funds and repealing Regulation (EC) N°1781/2006

Regulation (EC) No 1781/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 on information on the payer accompanying transfers of funds