Jord-og skogbrukstraktorer, Arbeidsgruppen for (E01297)