Matinformasjon til forbrukere, Ekspertgruppe for (E02857)