SIS-SIRENE-komiteen (grenser) (C52100)

Forsiden - Komite - Sis Sirene Komiteen Grenser C52100 - SIS-SIRENE-komiteen (grenser) (C52100)
Norsk deltakelse (ansvarlig departement): 

"SIS-SIRENE Committee (Borders)" behandler saker knyttet til følgende regelverk:

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1861 av 28. november 2018 om opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) på området inn- og utreisekontroll, om endringer i konvensjonen om gjennomføring av Schengen-avtalen og om endring og oppheving av forordning (EU) nr. 1987/2006

Komitetype

Komitologikomite

Saksområde

Justis- og innenrikssaker

Basisrettsakt