Transeuropeiske transportnettverk, Ekspertgruppe for det (E02993)