Europalov - uke 1/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 12014 - Europalov - uke 1/2014

UKE 1/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 30.12.2013-05.01.2014


ENDRINGER I DEPARTEMENTSSTRUKTUREN
Den norske departementsstrukturen ble endret 1. januar 2014 - se detaljer her. Endringene er gjennomført på Europalovs nettsider.

• nye saker
- andre saker

FINANSIELLE TJENESTER
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.12.2013
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser - Utkast til kommisjonsdelegert forordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 20.12.2013

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 2.1.2014.
Justis- og beredskapsdepartementet igangsatte 2. januar 2014 en høring om gjennomføring i norsk rett av EU-forordningen fra november 2013 som oppretter en EU-beslutningsprosedyre for gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter. En ekstraordinær grensekontroll skal normalt vare i 30 dager, med mulighet for forlengelse. Den nye beslutningsprosedyren er nært knyttet til Schengen-evalueringsmekanismen som ble også ble vedtatt høsten 2013.

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Beskyttelse av forretningshemmeligheter - Svensk departementsnotat offentliggjort 20.12.2013

MATTRYGGHET
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati - Grunngitt uttalelse om manglende gjennomføring i norsk rett avgitt av EFTAs overvåkingsorgan 18.12.2013
- Krav ved innføring av visse hovdyr til godkjente organisasjoner, institutter og sentra - Norsk forskrift kunngjort 3.1.2014

MILJØ
- Biociddirektivet: inkludering av flufenoxuron som aktivt stoff - Grunngitt uttalelse om manglende gjennomføring i norsk rett avgitt av EFTAs overvåkingsorgan 18.12.2013
- Biociddirektivet: inkludering av metylnonylketon som aktivt stoff - Grunngitt uttalelse om manglende gjennomføring i norsk rett avgitt av EFTAs overvåkingsorgan 18.12.2013
- Biociddirektivet: inkludering av margosaekstrakt som aktivt stoff - Grunngitt uttalelse om manglende gjennomføring i norsk rett avgitt av EFTAs overvåkingsorgan 18.12.2013
- Biociddirektivet: inkludering av saltsyre som aktivt stoff - Grunngitt uttalelse om manglende gjennomføring i norsk rett avgitt av EFTAs overvåkingsorgan 18.12.2013
- Biociddirektivet: oppføring av cis-tricos-9-en som aktivt stoff - Sak om manglende gjennomføring i norsk rett åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 18.12.2013
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser om nonansyre - Sak om manglende gjennomføring i norsk rett åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 18.12.2013
- Biociddirektiv: endringsbestemmelser om hydrogencyanid - Sak om manglende gjennomføring i norsk rett åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 18.12.2013
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser - Sak om manglende gjennomføring i norsk rett åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 12.12.2013
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser - Sak om manglende gjennomføring i norsk rett åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 12.12.2013

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 3.1.2014
- Årlige forbedringer av de internasjonale regnskapsstandarder for perioden 2009-2011 - Norsk forskrift kunngjort 3.1.2014
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 1 - Norsk forskrift kunngjort 3.1.2014
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 3.1.2014
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 3.1.2014
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 3.1.2014