Europalov - uke 20/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 202012 - Europalov - uke 20/2012

UKE 20/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 14.05-20.05.2012


• nye saker
° endrede saker

ENERGI
° Miljøvennlig design av klimaanlegg og ventilatorer - EØS-notat offentliggjort 15.5.2012

HELSE
° Elektroniske bruksanvisninger til medisinsk udstyr - EØS-notat offentliggjort 17.5.2012
° Ajourføring av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering - EØS-notat offentliggjort 17.5.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° EU-konsultasjon om reduserte kostnader ved utrulling av høyhastighetsinternett - Omtale av konsultasjonen publisert av Norges EU-delegasjon 16.5.2012

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2011-2012 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.5.2012

MATTRYGGHET
Veterinære forhold
° Veterinærkontrolltiltak knyttet til klassisk svinepest i Tyskland - Norsk forskrift kunngjort 15.5.2012
° Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Thailand - Norsk forskrift kunngjort 15.5.2012
° Fugleinfluensa: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 15.5.2012
° EU-mål for reduksjon av salmonella i flokker av slaktekyllinger - EØS-notat offentliggjort 15.5.2012
Dokumentasjon som skal følge visse importerte fiskerivarer (kapteinserklæring) - EØS-notat offentliggjort 15.5.2012

Dyrefôr
° Godkjenning av 6-fytase (Quantum Phytase) som fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.5.2012
° Bruk av natriumbenzoat som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.5.2012
° Forelengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket - EØS-notat offentliggjort 17.5.2012
° Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler og ikke-animalsk opprinnelse - EØS-notat offentliggjort 17.5.2012

Næringsmidler
EU-konsultasjon om kloning og matproduksjon - Åpen konsultasjon omtalt av Kommisjonen 16.5.2012
° Forelengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket - EØS-notat offentliggjort 17.5.2012
° Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler og ikke-animalsk opprinnelse - EØS-notat offentliggjort 17.5.2012
° Forelengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket - EØS-notat offentliggjort 17.5.2012
° Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Kommisjonsforordning vedtatt av Kommisjonen 16.5.2012
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 15.5.2012

MILJØ
° Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser angående uklassifisert avfall - EØS-notat offentliggjort 17.5.2012
° Integrert forebygging og bekjempelse av forurensning: rapportering om gjennomføring i 2012 og 2013 - EØS-notat offentliggjort 17.5.2012
° Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om glassproduksjon - EØS-notat offentliggjort 17.5.2012
° Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om produksjon av jern og stål - EØS-notat offentliggjort 17.5.2012
° Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om nasjonale overgangsplaner - EØS-notat offentliggjort 17.5.2012
° Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer (REACH): endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.5.2012
Forbud mot biocider som inneholder insektsmidlet naled - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 15.5.2012
° Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser for visse kjemikalier - EØS-notat offentliggjort 15.5.2012
° Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for CMR-stoffer - EØS-notat offentliggjort 15.5.2012

NÆRINGSPOLITIKK
EU-konsultasjon om turisme langs kysten og i maritime områder - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 14.5.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
EU-retningslinjer for veiavgifter for personbiler - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.5.2012
° Sertifisering av virksomheter med ansvar for vedlikehold av godsvogner - Norsk forskrift kunngjort 18.5.2012
° Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket - EØS-notat offentliggjort 15.5.2012

VARER
° Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringsbestemmelser: oppdatert produktliste - EØS-notat offentliggjort 17.5.2012