Europalov - uke 32/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 322011 - Europalov - uke 32/2011

UKE 32/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 8.8-14.8.2011


• nye saker
° endrede saker

MATTRYGGHET
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.8.2011
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.8.2011
Dokumentasjon som skal følge import av frosne fiskevarer fra fryseskip - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.8.2011
° Strengere kontroll med visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.8.2011
° Offentliggjøring av lister over nasjonale referanselaboratorier for diagnostisering av dyresykdommer - Norsk forskrift kunngjort 9.8.2011

TRANSPORT
° Regler for flygeledersertifikater og andre sertifikater i luftfartssektoren - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.8.2011
Krav til identifisering av fly i det felles europeiske luftrom - Utkast til kommisjonsforordning offentliggjort 8.8.2011
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom - Utkast til kommisjonsforordning offentliggjort 8.8.2011