Europalov - uke 34/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 342011 - Europalov - uke 34/2011

UKE 34/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 22.8-28.8.2011


• nye saker
° endrede saker

ENERGI
° Energieffektiviseringsdirektivet - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 23.8.2011.
Kommisjonen la 22. juni 2011 fram forslag til et direktiv om energieffektivitet. Direktivet skal erstatte to eksisterende direktiver om henholdsvis kraftvarme og energitjenester. Olje- og energidepartementet sendte 23. august 2011 forslaget på høring til norske interessenter.

MATTRYGGHET
Kjæledyrforordningen: forflytning av dyr fra USA - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 25.8.2011
° Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel - Høring om norsk gjennomføringsforskrift igangsatt av Mattilsynet 26.8.2011
Oppheving av beskyttelsestiltak mot visse fiskevarer fra Gabon - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 24.8.2011
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 24.8.2011
Status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner: endringer for Latvia og Portugal - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 24.8.2011
Samhandel med svin: Aujeszkys sykdom - endringer for Belgia - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 24.8.2011
Status for storfe angående infeksiøs bovin rhinotrakeitt i Tyskland - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 24.8.2011
Forbud mot import av visse typer ferskt kjøtt fra Botswana - Norsk forskrift kunngjort 23.8.2011
° Midlertidig handel med såkorn av arten Triticum aestivum - EØS-notat (nytt) offentliggjort 26.8.2011
° Omsetning av grønnsakfrø: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 26.8.2011
Merkeregler for vin fra økologiske druer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 26.8.2011
Kontroll i Canada av hvete og hvetemel til eksport - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.8.2011
Reduksjon av dioksiner, furaner og PCB i fôr og næringsmidler - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 24.8.2011
Lavere grenseverdier for fargestoffene kinolingult (E104), paraorange (E 110) og nykockin (E 124) i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen

MILJØ
° Begrensninger i bruk av kadmium - EØS-notat (nytt) offentliggjort 26.8.2011

OFFENTLIGE INNKJØP
° Kunngjøringsskjemaer for EUs database for offentlige anbudsinnbydelser (TED) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.8.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.8.2011
° Passasjerseter for traktorer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.8.2011
° Typegodkjenning av traktorer: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.8.2011
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Azerbadjan - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 26.8.2011
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser for flyfrakt og -post - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.8.2011