Europalov - uke 36/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 362014 - Europalov - uke 36/2014

UKE 36/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 01.-07.09.2014


• nye saker
- andre saker

GENERELT
Nye retningslinjer for forvaltningens arbeid med EØS- og Schengen-saker - Retningslinjer offentliggjort på Europaportalen 01.09.2014

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 03.09.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Ansvarsforsikring for motorvogn - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 04.09.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 05.09.2014

FORSKNING OG UTDANNING
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2013 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 04.09.2014

HELSE
- Tekniske krav til blod og blodkomponenter: endringsbestemmelser om utsettelseskriterier for blodgivere - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.07.2014
- Pasientrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om nettverket av nasjonale myndigheter med ansvar for medisinsk teknologivurdering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.09.2014

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 03.09.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 04.09.2014
- Frekvenskrav til trådløse lydopptak og spesielle typer arrangementsutstyr - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 03.09.2014
- EUs program for radiofrekvensforvaltning: gjennomføringsbestemmelser om oversikt over frekvensbruk - Rapport lagt fram av Kommisjonen 01.09.2014
Fremtidig bruk av UHF-båndet - Rapport offentliggjort av Kommisjonen 01.09.2014

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 04.09.2014
- Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstoolen 04.09.2014

KATASTROFEBEREDSKAP
Årsrapport om EUs politikk og tiltak innen humanitær hjelp og sivil beredskap i 2013 - Rapport offentliggjort av Kommisjonen 28.08.2014

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- EØS-avtalen artikkel 53 (foretak - hindring, innskrenking eller vridning av konkurransen) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 04.09.2014

KULTUR OG OPPHAVSRETT
- EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020) - Omtale publisert på Europaportalen 03.09.2014.
EØS-komiteen vedtok 16. mai 2014 å innlemme i EØS-avtalen EU-programmet Kreativt Europa (2014-20). Norges EU-delegasjon publiserte 3. september 2014 en omtale av programmet og eksempler på norsk deltakelse. Kreativt Europa er en sammenslåing av de tidligere programmene Kultur 2007, MEDIA og MEDIA Mundus. Programmet har et totaltbudsjett 1,5 milliarder euro for hele syvårsperioden, hvorav minimum 56 prosent til audiovisuell sektor, minimum 31 prosent til kultur og maksimum 13 prosent til tverrfaglige tiltak og administrasjon.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: forlengelse - EØS-notat offentliggjort 03.09.2014
- Tillatelse til import av visse fiskeprodukter for konsum fra Moldova - EØS-notat offentliggjort 03.09.2014
- Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 03.09.2014
- Godkjenning av Estland som offisielt fri for enzooisk bovin leukose - EØS-notat offentliggjort 02.09.2014
- Mikrobiologiske kriterier for salmonella på slakteskrotter av svin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.09.2014
- Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for svinekjøtt m.m. - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.09.2014
- Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om inspeksjon av svin etter slakting - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.09.2014

Fôrvarer
- Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om arsen, endosulfan, kvikksølv og ambrosiafrø - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 01.09.2014
- Uønskede stoffer i dyrefôr: gjennomføringsbestemmelser om avgiftningsprosesser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 01.09.2014
Godkjenning av et røykaromaekstrakt som fôrtilsetning til hunder og katter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 01.09.2014
Godkjenning av et preparat av fumonisin esterase som fôrtilsetningsstoff til griser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 01.09.2014
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 01.09.2014
Godkjenning av et preparat produsert av T. versatilis som fôrtilsetningsstoff til ammende purker - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 01.09.2014
Minimumsinnhold av et preparat produsert av A. niger som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 01.09.2014
Godkjenning av et preparat av C. butyricum som fôrtilsetningsstoff til slakte- og avlskalkuler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 01.09.2014
Godkjenning av en ny anvendelse av et preparat av E. faecium som fôrtilsetningsstoff - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 01.09.2014

Næringsmidler
- Endring av bestemmelser for import av visse matvarer knyttet til risiko for aflatoksinforurening - Norsk forskrift kunngjort 05.09.2014
- Krav til import av okra- og curryblader fra India - Norsk forskrift kunngjort 05.09.2014

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av tulathromycin i matvarer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 05.09.2014

MILJØ
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 02.09.2014
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 02.09.2014
- Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1,4-diklorbenzen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.09.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet methiocarb i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.09.2014
- Endring av godkjenningsperioden for det virksomme stoffet cyfluthrin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.09.2014
- Godkjenning av Bacillus pumilus QST 2808 som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.09.2014
- Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.09.2014
- Godkjenning av flubendiamide som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.09.2014
- Tilbaketrekking av godkjenning av fenbutatinoksid som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.09.2014
- Godkjenning av Equisetum arvense L. som hovedingrediens i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.09.2014
- Godkjenning av kitosan-hydroklorid som hovedingrediens i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.09.2014
- Godkjenning av ipconazol som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.09.2014
- Godkjenning av acequinocyl som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.09.2014
- Vilkår for bruk av planteoljer/citronellaolje som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.09.2014
- Vilkår for bruk av Methyl nonyl ketone som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.09.2014
- Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.09.2014

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 3 og 13 og IAS 40 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 29.08.2014

STATISTIKK
- Europeiske arbeidskraftundersøkelser: endringsbestemmelser om en stikkprøveundersøkelse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.09.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Fritidsbåt- og vannscooterdirektivet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.09.2014.
EØS/EFTA-landene oversendte EUs utenrikstjeneste 1. september 2014 utkast til EØS-komitebeslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktivet om fritidsbåter og vannscotere. Det nye direktivet skal blant annet sørge for redusert utslipp av NOx-gasser. Samtidig pålegger det myndighetene ansvar for at produsenter og importører av småbåter og vannscootere bruker CE-merket og overholder EU-regelverk om utslipp, støy og sikkerhet. Direktivet skal være gjennomført i EU-landene innen 18. januar 2016.

- Påbudt bruk av sikkerhetsbelter og sikringsutstyr for barn i kjøretøyer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.09.2014
- Sikkerhetsindikatorer og kostnadsberegninger ved jernbaneulykker - EØS-notat offentliggjort 05.09.2014
- Flypassasjerers rettigheter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 04.09.2014
- Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.09.2014

VARER
- EØS-avtalen artikkel 123 (alminnelige og avsluttende bestemmelser) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 04.09.2014