Europalov - uke 40/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 402010 - Europalov - uke 40/2010

UKE 40/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 4.10-10.10.2010


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
Smart EU-lovgivning - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.10.2010

FINANSIELLE TJENESTER
° Bekjempelse av forsinket betaling i kommersielle transaksjoner - Revidert komiteinnstilling av 5.10.2010 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling (kompromiss med Rådet)

FORBRUKERVERN
° Forbrukerdirektivet - EFTA/EØS-kommentarer av 30.9.2010 offentliggjort

FORSKNING OG UTDANNING
Sikkerhetskrav for adgang til satellittnavigasjonssystemet Galileo - Forslag lagt fram av Kommisjonen 8.10.2010
EUs 2020-strategi for forskning og innovasjon - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 6.10.2010
° Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 30.9.2010

HELSE
° Forlengelse av midlertidig bestemmelser om bruk av visse hårfargemidler - Norsk forskrift kunngjort 8.10.2010
° Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 30.9.2010

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Visumfrihet for Albania og Bosnia-Hercegovina - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 7.10.2010

MATTRYGGHET
Godkjenning av veterinærlegemidler av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.10.2010
Tillatt import fra Serbia av fiskevarer til konsum - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 7.10.2010
° Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 8.10.2010
° Fiskehelsedirektivet - Norsk forskrift kunngjort 8.10.2010
Godkjenning av ny bruk av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til kalkuner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.10.2010
Godkjenning av ny bruk av et fôrtilsetningsstoff til kalveoppdrett - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.10.2010
Karenstiden for tilsetningsstoffet Monteban og andre legemidler til slaktekyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.10.2010
Offentlig kontroll av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.10.2010
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.10.2010
Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet nicarbazin til slaktekyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.10.2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til kalkuner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.10.2010
° Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler (endringsbestemmelser) - Norsk forskrift kunngjort 8.10.2010

NÆRINGSPOLITIKK
Smart EU-lovgivning - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.10.2010
EUs 2020-strategi for forskning og innovasjon - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 6.10.2010

STATISTIKK
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen for 2010 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.10.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Markedsovervåking av kjøretøy - Forslag lagt fram av Kommisjonen 4.10.2010
° Jernbanesikkerhetsdirektivet: felles sikkerhetsmål - EØS-notat (nytt) offentliggjort 5.10.2010
° Direktiv om flyplassavgifter - Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 6.10.2010