Europalov - uke 52/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 52/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 24.12.-30.12.2018

*nye saker

MATTRYGGHET

Fôrvarer
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 27.12.2018
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for mindre utbredte grisearter til slakt og avl - Norsk forskrift kunngjort 27.12.2018
Godkjenning av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for slakte- og livkylling - Norsk forskrift kunngjort 27.12.2018

MILJØ
Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.12.2018*

TRANSPORT
Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.12.2018