Gassmarkeds- og hydrogenpakke 2021

Tittel EU-forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak EØS-beslutningens ikrafttredelse Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Gassmarkedsforordningen (2021-revisjonsforslag) KOM(2021) 804
Gassmarkedsdirektivet (fjerde) (2021-revisjonsforslag) KOM(2021) 803
Reduksjon av utslipp av metan fra olje-, gass- og kullvirksomhet KOM(2021) 805