AIFM-direktivet: utfyllende bestemmelser om varslingsbrev