Alternative drivstoff: utsettelse av frist for anvendelse av prissammenligningsmetode