Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet furan-2(5H)-on i matvarer