Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om monakoliner fra rød gjæret ris