Betingelser for omsetning av såkorn og frø fra fôrvekster: midlertidig unntak