Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om bruk av veterinærlegemidler og -vaksiner