Ekomdirektivet 2018: ufyllende bestemmelser om adgang til nødhjelpstjenester via nødnummeret 112

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av direktiv (EU) 2018/1972 om tiltak for å sikre effektiv tilgang tilgang til nødhjelpstjenester ved bruk av det felles europeiske nødnummeret 112

(In preparation) Commission Delegated Regulation supplementing Directive (EU) 2018/1972with measures to ensure effective access to emergency services through emergency
communications to the single European emergency number '112

Siste nytt

Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 8.8.2022 med tilbakemeldingsfrist 5.9.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 1.10.2021)

Alarmkommunikation: forbedret adgang via det fælleseuropæiske alarmnummer "112"

I hele EU bør folk hurtigt kunne kontakte beredskabstjenesterne via det fælleseuropæiske alarmnummer "112".

Dette initiativ har til formål at tage højde for den teknologiske udvikling inden for alarmkommunikation og afhjælpe eventuelle mangler over hele EU.

Det har til formål at sikre, at alarmkommunikationssystemerne er effektive med hensyn til:

• opkaldslokalisering

• adgang for personer med handicap

• omstilling til den mest passende alarmcentral.

Køreplaner

Feedbackperiode: 01 oktober 2021 - 29 oktober 2021 (midnat, dansk tid)

Køreplaner - Ares(2021)5978349

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 08 august 2022 - 05 september 2022

Udkast til delegeret forordning - Ares(2022)5630342

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
08.08.2022
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet