Ekomdirektivet 2018: ufyllende bestemmelser om adgang til nødhjelpstjenester via nødnummeret 112

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av direktiv (EU) 2018/1972 om tilgang til nødhjelpstjenester i Unionen ved bruk av det felles europeiske nødnummeret 112

(In preparation) Commission Delegated Regulation supplementing Directive (EU) 2018/1972 access to emergency services in the Union through the single European emergency number ‘112’

Siste nytt

Notat lagt fram av Kommisjonen 1.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 29.10.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 1.10.2021)

Alarmkommunikation: forbedret adgang via det fælleseuropæiske alarmnummer "112"

I hele EU bør folk hurtigt kunne kontakte beredskabstjenesterne via det fælleseuropæiske alarmnummer "112".

Dette initiativ har til formål at tage højde for den teknologiske udvikling inden for alarmkommunikation og afhjælpe eventuelle mangler over hele EU.

Det har til formål at sikre, at alarmkommunikationssystemerne er effektive med hensyn til:

• opkaldslokalisering

• adgang for personer med handicap

• omstilling til den mest passende alarmcentral.

Køreplaner

Feedbackperiode: 01 oktober 2021 - 29 oktober 2021 (midnat, dansk tid)

Køreplaner - Ares(2021)5978349

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet