Felles europeisk jernbaneområde: liberalisering av innenlands persontrafikk og styring av infrastruktur