Jernbanepakke 4 2013

Tittel EU-forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak EØS-beslutningens ikrafttredelse Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser 32023D2584
Det europeiske jernbanebyrå (ERA) KOM(2013) 27 32016R0796 Nr. 248/2021 LOV 2021-06-11 nr 87, FOR 2021-06-11 nr 1871 (ikrafttredelse), FOR 2021-09-03 nr 2675, FOR 2022-05-05 nr 766 (meddelelse om ikrafttredelse)
Felles europeisk jernbaneområde: liberalisering av innenlands persontrafikk og styring av infrastruktur KOM(2013) 29 32016L2370 Nr. 247/2021 LOV 2021-06-11 nr 87, FOR 2021-06-11 nr 1871 (ikrafttredelse), FOR 2021-09-24 nr 2824
Samtrafikkevnen på jernbanenettet (revisjon) KOM(2013) 30 32016L0797 Nr. 248/2021 LOV 2021-06-11 nr 87, FOR 2021-06-11 nr 1871 (ikrafttredelse), FOR 2021-09-03 nr 2675, FOR 2021-09-08 nr 2705, FOR 2021-09-09 nr 2742, FOR 2021-09-27 nr 2871, FOR 2021-09-27 nr 2872, FOR 2022-05-06 nr 795 (meddelelse om ikrafttredelse), FOR 2022-05-06 nr 790 (meddelelse om ikrafttredelse)
Konkurransutsetting av innenlands personbefordring med jernbane KOM(2013) 28 32016R2338 Nr. 248/2021 LOV 2021-06-11 nr 87, FOR 2021-06-11 nr 1871, FOR 2021-06-30 nr 2300, FOR 2021-09-24 nr 2855
Jernbanesikkerhetsdirektivet 2016 KOM(2013) 31 32016L0798 Nr. 248/2021 LOV 2021-06-11 nr 87, FOR 2021-06-11 nr 1871, FOR 2021-09-03 nr 2675, FOR 2021-09-08 nr 2740, FOR 2021-09-27 nr 2870, FOR 2022-05-06 nr 797 (meddelelse om ikrafttredelse)
EUs fjerde jernbanepakke