Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler som inneholder mikroorganismer

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 546/2011 med hensyn til særlige felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler som inneholder mikroorganismer

(In preparation) Commission Regulation amending Regulation (EU) No 546/2011 as regards specific uniform principles for evaluation and authorisation of plant protection products containing micro-organisms

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 26.10.2021 med tilbakemeldingsfrist 23.11.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 26.10.2021)

Pesticider: nye ensartede principper for evaluering og godkendelse af produkter

EU's fra jord til bord-strategi har til formål at mindske afhængigheden af kemiske pesticider, bl.a. ved at gøre det muligt at sælge biologiske alternativer (som mikroorganismer) i EU.

Vi vil med denne opdatering tilpasse del II af de ensartede principper for vurdering og godkendelsen af plantebeskyttelsesmidler, så de afspejler disse mikroorganismers egenskaber, da de adskiller sig fra kemiske stoffers.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 26 oktober 2021 - 23 november 2021

Udkast til forordning - Ares(2021)6603821

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
26.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet