Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anmeldte treningsorganisasjoner