Fôrmiddelkatalogen: endringer

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 68/2013 om fôrmiddelkatalogen

(In preparation) Commission Regulation amending Regulation (EU) No 68/2013 on the Catalogue of feed materials

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 9.9.2021 med tilbakemeldingsfrist 7.10.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 9.9.2021)

Fodermidler — ajourført fortegnelse

Med ajourføringen af EU's fortegnelse over fodermidler moderniseres handelsnormerne for langt størstedelen af fodermidlerne på EU-markedet i overensstemmelse med den videnskabelige og teknologiske udvikling.

Denne ajourføring omfatter regler og specifikationer for nye oplysninger. De følger målene for "fra jord til bord"-strategien, særlig for at lette anvendelsen af mere bæredygtige fodermidler.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 09 september 2021 - 07 oktober 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til forordning - Ares(2021)5544646

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
09.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet