Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser