Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer