Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6. - 29.9.2019