Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.6.2020 - 29.9.2020