Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.-30.12.2017