Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018