Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2019 - 30.12.2019