Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.9.2020 - 30.12.2020