Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2016-30.3.2017