Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019