Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2019 - 30.3.2020