Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2020 - 30.3.2021