Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2019 - 29.6.2019