Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2020 - 29.6.2020