Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2021 - 29.6.2021