Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2022 - 29.06.2022