Forsikringsdirektivet: retting av utfyllende bestemmelser