Forsikringsdirektivet (Solvens II): forlengelse av USAs midlertidige ekvivalensbeslutning