Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - retting av dansk og tysk versjon