Forvaltning av utgifter knyttet til matkjeden, dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse